top of page

Yolculuğumuzda Bize Katılın

  • Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak

  • İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak

  • En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek,

  • "Doğru işe doğru insan" ve "eşit işe eşit ücret" uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,

  • İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,

  • Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek "bilgi insanı"nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,

  • İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,

  • Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,

  • Aslan Group amaçlarıyla iş görenlerimizin amaçlarını birlikte ele almak,

  • İş görenlerimizin motivasyon düzeyini yüksek tutmak.

Gönderdiğiniz için teşekkürler!

bottom of page