top of page

Konsol Kollu Depo Raf Sistemleri

favpng_pallet-racking-shelf-kragarmregal-warehouse.png

Uzun ve hacimli ürünlerin (boru, profil, ahşap ve plaka türü) depolanması için taşıyıcı kolon üzerine takılan 
konsol kollar ile oluşturulan depo raf sistemidir. 
Farklı ağırlık ve ölçülerdeki ürünler, yan yana konularak, istenen uzunlukta, aralıksız olarak depolanabilir. 
Depodaki konuma göre tek yönlü ve çift yönlü olarak uygulaması yapılabilir.
İstiflenecek ürünlerin ebat ve ağırlıklarına göre sistemde kullanılacak taşıyıcı kolon ve konsol kolların kesit özellikleri değişkendir. 
Kullanılacak istifleme cihazı ve deponun yüksekliğine bağlı olarak sistemin yüksekliği ve konsollar arasındaki mesafe ayarlanabilinir.

UYGULAMA GÖRSELLERİ

bottom of page