top of page

Sırt Sırta Depo Raf Sistemleri

kisspng-shelf-pallet-racking-outracking-racking-and-wareho-apex-storage-limited-pallet-rac

Her ölçüdeki palet ve paketli ürünleri istiflemekte kullanılabilen ve her ürüne doğrudan, bağımsız bir şekilde erişimi mümkün kılan üniversal, kolay uygulanabilir ve ekonomik depo raf sistemidir. Çok sayıda ürün çeşitliliğine ve değişken ağırlıklara uyum içinde tasarlanır. Rafların yerleşimi ve yüksekliği; depolanacak ürünlere, kullanılacak istif makinelerine ve depo alanına göre değişmektedir
Stoklanacak ürün tipi ve ağırlığına göre geniş bir çeşitliliğe sahip; dikey taşıyıcı ayaklar, yatay taşıyıcı traversler ile diğer tamamlayıcı aksesuarlar belirlenir. Kullanılacak istifleme aracına bağlı olarak yerleşim planı yapılır.

UYGULAMA GÖRSELLERİ

bottom of page